Έχουμε προσθέσει μια νέα φωτογραφία

Haircut & Hair colour hairstyle by #metexnh 😍🫶🏼

www.facebook.com/610548247115206/posts/889366...