Έχουμε προσθέσει μια νέα φωτογραφία

Haircut & Colours & Extension by #metexnh 🧡💛🤎

www.facebook.com/610548247115206/posts/884460...