Έχουμε προσθέσει μια νέα φωτογραφία

Haircut colour by #metexnh 🩷🤎

www.facebook.com/610548247115206/posts/880104...