Έχουμε προσθέσει μια νέα φωτογραφία

Μεγάλη γκάμα χρωμάτων και κουρέματος 💯🎨💇‍♂️

www.facebook.com/610548247115206/posts/731657...