Έχουμε προσθέσει μια νέα φωτογραφία

Μου ζήτησε στο μαύρο γκρι... Βρήκαμε λύση extension...

www.facebook.com/610548247115206/posts/658049...